Frost

Jun 152017
 

This is an inspiration post not so much a diy instruction, because the lamp is made of mostly scrap.

Material:

Old broken camera tripod
Round cap from old lamp
Bulb holder
Electrical cord
Some hardware
IKEA shade

 

Don’t want to read the book? Watch the movie!


This is the broken tripod i used. I think i have had it at least in fifteen years. A friend gave it to me, I don’t know why because it was broken even then, and why did I keep it all this time. At least now it has a purpose.

 

To get something to attach the bulb holder to I used a scrap piece from another broken lamp. This broken lamp I have had sins the dawn of time… I think i have some kind of hording disorder.

 

Measuring and drilling some holes to be able to fastening the scrap piece on the tripod head.

 

Now its time to add the electrical stuff

 

Cut the inner cord to about 20-25mm, and strip them about 4-5mm.

 

Make sure the cord is securely attached.

 

Now its time to put it all together.

 

Adding an IKEA Jära lamp shade.

 

This is the amazing result…… At least I think it is amazing.

The best tripod lamp I ever had! The only tripod lamp I ever had


  


 

May 132017
 

 

Why I bought a SR-201 Network Relay card.

 Nowadays, when it is so popular with energy-saving measures and the “Internet of Things” is the thing, I came up with the brilliant idea that I could actually shut down our network in the house during the night when no one is using it to save some energy.

So I searched eBay for a relay controlled via the network. I found this.

The card costed about $15, and after a brief moment of consideration, I bought it. The long wait began. After a month it turned it up in the mailbox. But once on the desk, connected and ready, problems began to pile up. I usually use the Angry IP tool to look up the IP number of new units that I connect to the network. But no new IP numbers showed up when I searched, so after a bit of Googeling, I found out that the relay board had IP number 192.168.1.100, a number that I already use for other things. But how do you reconfigure the card?

More Googeling.

There was apparently software to this card but there were no software included in the package, something that was apparently a common problem. I started to change IP number on my machine with IP 192.168.1.100 and then managed to make contact with the relay card and managed to reconfigure it to another IP number with the software that I finally found, in Chinese!

Link to software, Chinese

Link to software, English

SR-201 Network relay factory configuration.
IP-address 192.168.1.100 network parameters can be configured
through software.
Standard Gateway 192.168.1.1
Net mask 255.255.255.0
TCP-port 6722 port can not be reconfigured.
UDP-port 6723

 

Control the Relay card with a terminal client like PuTTY

You can control the relay board with a terminal client, I use PuTTY just because I happen to have it installed, you can probably use any terminal client. I made the settings as shown below. Click “Open” then open the terminal window. Then, just to send commands to the relay board.

 

Status      - 00
Pull relay 1   - 11
Release relay 1 - 21
Pull relay 2   - 12
Release relay 2 - 22

Delay 1 to 65535 seconds.

To pull the relay no 2, enter 12 in the terminal window and press enter. And then to release it again, enter 22 and press enter. You can add a delay, in seconds. You do this by typing, for example 12: 28800 and then press enter. This results in that the relay is activated for 8 hours. You can have a delay of a maximum of 65535 seconds or 18 hours, 12 minutes and 15 seconds, if I not counted wrong.

The above information can be use if you want to make your own program to control the relay card.

Here is a small instructional video about the above concept.

 

 Posted by at 17:25
Apr 292017
 

Eftersom jag inte lyckades hitta något färdigt övningsblad på internet började jag sätta ihop ett själv. Sedan kom jag på att jag kan ju göra en PDF och lägga upp det på internet så kanske fler kan ha nytta av det. Dessa övningar kan vara till nytta för gymnasieelever och de som läser endimensionell analys på högskola.

Nedanstående övningsblad innehåller:
Standardgränsvärden.
Derivata av elementära funktioner.
Elementära primitiva funktioner.

Matteövningar

 

 

Apr 242017
 

Read in English

En dag kom jag fram till att jag verkligen behövde en hållare till min smartphone så jag kunde ha bägge händer fria när jag filmade på mitt skrivbord. Men de hållare jag hittade online var för dyra så eftersom jag gillar att bygga saker byggde jag mig en egen.

Saker jag köpte:
IKEA, Tertial
BILTEMA, Snabbtving

 

Jag tog bort sladden och hållaren till skärmen. Dessa sparade jag till ett senare projekt.

 

Plockade av det lilla silvriga fästet och hammrade det plant.

   

  

Borrade ett extra hål i snabbtvingen och skruvade sedan ihop allt igen.

  

Så här blev det!

Apr 242017
 

Läs på Svenska!

One day i realized i needed a holder for my smartphone when i was filming stuff on my bench. But the holders i found online was too expensive and i like to build things myself so i thought up this idea.

Things i bought:
IKEA, Tertial
BILTEMA, Snabbtving

 

I began whit removing the shade holder and electrical cord carefully and saved them for other projects.

 

Removed the little holder and pounded it flat whit a large hammer.

   

  

Drilled a new hole in the clamp and put i all back together.

  

This is how it turned out!

 

Apr 072017
 

Varför köpte jag ett SR-201 Nätverksrelä? Nuförtiden när det är så populärt med energibesparande åtgärder och “Internet of Things” är på frammarsch så kom jag på den lysande iden att jag kunde ju faktiskt stänga av vårt nätverk i huset under natten. Det är ju ingen som använder det då.

Så jag letade på eBay efter någon form av relä som styrs via nätverket. Jag hittade detta.

SR-201 Nätverksrelä

SR-201 Network Relay

Kortet kostade ca 150 kronor och efter en kort stunds övervägande hade jag köpt det. Den långa väntan tog sin början. Efter ca en månad dök den upp i postlådan. Men väl inne på skrivbordet inkopplad och färdig började problemen hopa sig. Jag brukar använda Angry Ip för att leta upp ipnumret på nya enheter som jag kopplar till nätverket. Men inget nytt nummer dök upp när jag sökte, så efter lite googlande kom jag fram till att reläkortet hade ipnummer 192.168.1.100, ett nummer som jag redan använder till annat. Men hur konfigurerar man om kortet?

Mer googlande.

Det fanns tydligen programvara till detta kort men jag hade inte fått med någon, något som tydligen var ett vanligt problem. Jag började med att byta ipnummer på min maskin med ip 192.168.1.100 och lyckades därefter få kontakt med reläkortet och lyckades konfigurera om det till ett annat ipnummer med programvaran som jag till sist hittade, på kinesiska!

Länk till programvara.

SR-201 Nätverksrelä fabriksinställningar
IP-adress 192.168.1.100 Nätverksparametrar kan konfigureras
om via programvara.
Standard Gateway 192.168.1.1
Nätmask 255.255.255.0
TCP-port 6722 Porten kan inte konfigureras om.
UDP-port 6723

 

Styr reläkortet med terminal klienten PuTTY

Man kan styra reläkortet med en terminalklient, jag brukar använda PuTTY bara för att jag råkar ha den installerad, det går säkert bra med vilken som helst. Jag gjorde inställningarna enligt bilden nedan. Klicka på “Open”, då öppnas terminalfönstret. Sedan är det bara att skicka kommandon till reläkortet. Om man inte skickar kommandon till kortet på 15 sekunder så stäger kortet ner anslutningen.

PuTTY Configuration window, showing settings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status    - 00
Dra relä 1  - 11
Släpp relä 1 - 21
Dra relä 2  - 12
Släpp relä 2 - 22

Fördröjning 1 till 65535 sekunder.

För att dra relä 2 skriver du 12 i terminalfönstret och trycker enter. För att sedan släppa det igen skriver du 22 och trycker enter. Du kan lägga till en fördröjning i sekunder när du drar reläet. Det gör du genom att skriva exempelvis 12:28800 och sedan trycka enter. Detta resulterar i att reläet är draget i 8 timmar. Du kan ha en fördröjning på maximalt 65535 sekunder eller 18 timmar, 12 minuter och 15 sekunder, om jag inte räknat fel.

Ovanstående kan man använda sig av om man vill göra ett eget program för att styra reläerna. Men detta utvecklar vi i en annan post.

Här är en liten instruktionsvideo på engelska om det jag gått igenom ovan.

 

 

Mar 062017
 

Det här är min samling av diverse burkar. Jag har samlat dessa under de senaste 20-25 åren. det har blivit knappt 200 stycken, där finns flera dubletter. De ligger för tillfället nerpackade och jag har lagt upp galleriet nedan mest för min egen skuld så jag kan se vad jag har innan jag eventuellt köper fler. 

Jul 132015
 

Detta är två videos på en prototyp till polisljus som jag gjorde till en kompis, som han skulle ha till en modellbil. Kretsen är baserad på en PIC12682.  Efter några försök kom vi fram till ett blinkmönster han gillade. Det blev aldrig filmat och var han använde prototypen vet jag inte, så detta är allt som återstår av projektet.

 

 Posted by at 16:27
Dec 172012
 

Enligt önskemål visar jag upp spänningsmatningen av displayen. Jag vet inte om alla MM500 displayer ser likadana ut inuti. Min display har både likriktarbrygga och en 7805regulator så den kan man mata med både ac och dc, från ca 7V till 12V, min display vill inte starta under 7V dc, men regulatorn blir ganska varm vid 12V dc.  Displayen drar ca 700mA vid 7,5V dc.  Detta var bara ett snabbt test och jag kan ej garantera att detta stämmer för alla MM500 displayer.

 

According to wishes I will  show the power supply of the display. I do not know if all MM500 displays look the same inside. My display has both bridge rectifier and a 7805 regulator so it can be fed with both ac and dc, from about 7V to 12V, my display will not start under 7V dc, but the regulator gets pretty hot at 12V dc. The display draws about 700mA at 7.5V dc. This was just a quick test and I can not guarantee that this is true for all MM500 displays.

Likriktarbrygga - Bridge Retefier

Spänningsregulator 7805 - Voltage Regulator 7805

 Posted by at 01:35